md4

 musicdirector.dk

    Komposition af  Klassisk Orkestermusik med Virtual Studio Technology VSL  

 

   

                                                    Teatermusik komponeret af  Regnar Egekvist i 2019.

                                                            Bruger af  Vienna Symphonic Library VSL

                                                                     

                                                                         regnaregekvist@gmail.com

                                                                                mobil : 24598418

                                                                                  

                                                                                                                                                 

            copyright : musicdirector.dk  2020